info@oranjecomite-wdk.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Frank Sprengers – Voorzitter
CornĂ© Magnus – Penningmeester

Jan-Willem Magnus – Bestuurslid
Jos Krijger – Bestuurslid