info@oranjecomite-wdk.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Frank Sprengers – Voorzitter
Edwin Allaart – vice-Voorzitter
Bouke Wisselink – Secretaris
CornĂ© Magnus – Penningmeester

Jan-Willem Magnus – Bestuurslid
Jos Krijger – Bestuurslid
Marleen van Dixhoorn – Bestuurslid